Välkommen in till Våga Yoga Nu i Västerås 

din inspiratör till mer glädje och harmoni i  vardagen. Här erbjuds Meditationskurser, Ayurvedisk Hälsocoaching, Ayurvedisk Hälsokonsultation, Workshops, Webinarer, Utbildningar, Resor, One to One yoga terapi &  Kundaliniyoga klasser på plats eller via Zoom.

Allt utifrån Ayurveda, Yoga och hälsans alla aspekter; Body, Mind & Spirit!

Ordet Yoga kommer från  sanskrit ordet "Yuj" som betyder "att sammanfoga" eller "att ena". Enligt de gamla skripterna är yoga en medvetenhetsnivå där individen är sammankopplad med universium - där allt är ett! Ett tillstånd där det finns perfekt harmoni mellan "Body, Mind & Soul"; människan och naturen. 

Det vi i västvärlden kallar yoga är oftast bara en liten del av helheten för att öppna upp vår energisystem och på sikt öka vår medvetenhetsnivå. Den vanligaste missuppfattningen är att yoga är fysiska ställningar men yoga är en hel vetenskap med tekniker för fysiskt, mentalt, emotionell och andligt växande där anasans ( yogaställningar) bara är en liten del.  Yoga är ett system där man genom fysiska ställningar, andningsövningar, avslappning samt koncentrations- och meditationstekniker lugnar sitt nervsystem för att kunna ta kontroll över sina tankar och skapar balans mellan alla aspekter av att vara människa.  

Ayurveda är vetenskapen om hur man vårdar livet för att kunna känna glädje och harmoni i varje stund och förebygga ohälsa på alla plan. Ayurveda är också ett medicinskt system om sjukdom har manifesterats men bygger i gunden på att man ska leva i samklang med naturen och sin omgivning för att förebygga obalans och sjukdom.  

Oavsett orsaken till intresset av yoga eller ayurveda kommer man alltid att hitta något i teknikerna som ger bättre balans i vardagen! 

 

Begin Your journey to a better life with Peace, Love, Beauty & Happiness