After Work med Marie och Ulrica

Nytt datum kommer!

 

 

Välkommen på en magisk kväll i glädjens tecken med Ulrica & mig!

Jag kommer leda ett Kundaliniyogapass för djupavslappning som alla, oavsett tidigare erfarenhet, kan vara med på. Var och en utgår bara från sina förutsättningar. Ulrica som är en musikalisk begåvning och otroligt duktig på mantra meditationer kommer guida oss in i vibrationens värld där vi tillsammans mässa/sjunger mantror.

Ljud är vibration. Allting i universum är på ett plan vibration. Vibration är rörelse. Modern forskning inom fysiken tyder på att materiens minsta beståndsdelar: elektroner och kvarkar är uppbyggda i form av små vibrerande strängar. Vi skulle då med andra ord bestå av idel vibrerande strängar. 

Att mässa/ sjunga ett mantra är en flera tusen år gammal tradition. Att mässa/chanta ett mantra antingen tyst för dig själv eller högt är en metod för att lättare kontrollera och betrakta sina tankar. Att behålla fokus inom dig och ”bli ett med vibrationerna”.
Hela världen vibrerar, all materia alla ljud och alla tankar är vibrationer. Dessa vibrationer i världen och i dig själv påverkar din kropp på många olika sätt. Styrkan i mantrat sitter just i vibrationen, när du mässar/chantar sätter du vibrationer i rörelse som skapar en effekt på kroppen. Mässandet stimulerar bl.a. olika meridianpunkter i gommen, men också olika körtlar i hjärnan bl.a. hypofysen och tallkottkörteln som utsöndrar hormoner som skapar balans och harmoni i din kropp och ditt sinne.

Man kan säga att mantra är ett vetenskapligt språk som är relaterat till det högsta inom dig.
När vi gör det tillsammans blir vibrationerna än starkare och högre.

Investering: 280 kronor

Plats: Shanti Yoga & Kultur, Fallhammargatan 1, Bäckby/Västerås

Begränsade antal platser, obligatorisk anmälan: info@vagayoga.nu