Våga Yoga Nu 

 

i Västerås

 

Kundalini- och Medicinsk Yoga 

Yoga Terapi & Ayurveda

AYURVEDA

Ayurveda är ett hälsosystem som blir alltmer populärt i västvärlden. Anledningen är att Ayurveda har visat sig mycket effektivt inom tre områden som vår västerländska medicin inte klarar så bra nämligen:

- att behandla diffusa, oklara symptom

- att förebygga sjukdomar

- att få oss att må bättre och känna oss friskare, mer energiska och mer entusiastiska även när vi inte är direkt sjuka.

 

HÄLSA ÄR VÅRT NATURLIGA TILLSTÅND

Hälsa är vårt naturliga tillstånd och innebär harmoni mellan kropp, sinne och själ. Vägen till hälsa innebär därför inte att täcka över symptomen i våra kroppar & sinnen, utan att avlägsna de vanor, tankemönster och beteenden som förhindrar fullständig hälsa och forma vår omgivning så att den stöttar oss i våra liv.

Ayurveda är ett medicinskt system med en helhetssyn på kropp, sinne och själ som praktiserats i mer än 5000 år i Indien, Sri Lanka, Nepal, Tibet och Indonesien men går utmärkt att tillämpa i den moderna västvärlden. 

Inom Ayurveda anser man att alla människor är unika och har olika behov. Det som är bra och nyttigt för en person kanske t o m är skadligt för någon annan. När man ger hälsoråd måste man ta hänsyn till varje individs konstitution, årstid och tid på dygnet. Ayurveda förebygger sjukdomar genom att på ett tidigt stadium ta hand om sådana obalanser som riskerar leda till utvecklandet av sjukdom. Orsaken till obalansen kan vara fysisk, känslomässig eller andlig. 

Enligt Ayurveda hör allting samman och allting består av de fem elementen jord, vatten, eld, luft, och rymd. Allt är ett. Detta sätt att se på individen och universum uppmanar oss att respektera både naturen och oss själva. Det senare kan vi bland annat göra genom att ta hand om oss, att vårda vår kropp och själ.

 

 

Senvinter och vår/försommar är Kapha årstid

 

 

Olika årstider domineras av olika element. På samma sätt som var och en av oss enligt ayurvedan har en kombination av de fem elementen, där något eller några är dominerande, så består naturen av dessa fem element. De tre olika kombinationerna av elementen kallas för vata, pitta och kapha. Övergången mellan senvinter och vår/försommar är kapha säsong.

Kapha säsongen är kall, blöt, tung, långsam, tät, mjuk och klibbig. När dessa kvaliteter är närvarande i naturen förstärks de även hos oss människor. En kapha i obalans skapar tröghet, lathet, tunghet, trötthet, frusenhet, klibbighet. Det första som ger sig tillkänna vid en kaphaobalans är att du får en tungkänsla i kropp och sinne, och känner dig slö. Den här känslan ökar sedan ju större obalansen blir.

Problem man kan känna av under våren på grund av ökad kapha är allergier, bihåleinflammation, nerstämdhet och slemmiga förkylningar. Dessa obalanser i kroppen kan förebyggas genom att undvika orsakerna till att kapha ökar i kroppen. När Kapha är i balans stimuleras tillväxt, styrka, stabilitet och man har ett bra immunförsvar och drabbas inte av vårförkylningar, nedstämdhet osv.