Meditations tekniker


 

Pranayama

Pranayama är sanskrit och betyder andningsövningar och är en viktig meditationsform inom yoga och ayurveda. Andningen reglerar kroppen  på alla plan -  emotionellt, fysiskt, psykiskt och spirituellt. Genom att medvetet göra vår andning djup, jämn och regelbunden hjälper vi kroppen att släppa på spänningar och slappna av. När kroppen släpper på spänningarna ges samtliga organ och system i kroppen möjlighet att fungera som de ska. Ur ett yogiskt perspektiv reglerar vi flödet av prana (livsenergin) i kroppen och kan med hjälp av olika andningstekniker påverka vårt energisystem.

Mantra

Mantra är en kombination av kodat ljud vars vibrationer har en unik effekt på sinnet. En serie ljud som skapats för att stilla tanken, lyfta sinnet och väcker medvetandet genom sin rymtmiska repetition. Ett mantra har en viss våglängd, en viss frekvens, som påverkar både kropp och sinne. Kombinationen av ljud, resonans och rytm producerar ett förhöjt medvetande genom sin rytmiska repetition. De är unika på så sätt att när de tänks eller uttalas skapas ett ljud som är helt befriat från en association till något föremål eller känsla. 

Mantras are special sounds that are repeated silently or aloud in order to bring the mind to a new state of awarness. These sounds nare not words in the usual sence. They do not refer to anything specific in the physical word ( in the way a cat refers to a four - legged animal). Insted they are resonate sounds that have a powerful spiritual impact by virtue of their energetic formation. They vibrate very deeply in the mind at the basic level where sound itself can have meaning that is seperate from language. Mantras can be described as primordia, meaning "foundational" or "original", because their form is beyond human thought and reaches the state of pure consciousness.

Mindfulness 

Mindfulness handlar om att “vara mindful” d.v.s. bli medveten om och acceptera nuet precis som det är. Under en guidad mindfulness-meditation som kroppsscanning uppmanas man att registrera olika förnimmelser i kroppen. Man kan genom en sådan övning bli medveten om spänningar i kroppen och kanske få möjlighet att göra något åt dem. Det handlar alltså om att på ett fokuserat sätt bli medveten om dina sinnesintryck och på så vis lära dig att vara mer närvarande i varje stund.Man tränar sig själv i att observera sina tankar och känslor utan att värdera, döma eller försöka förändra dem. Målet med mindfulness är att man ska lära sig leva i nuet som är det enda vi faktiskt kan påverka- det som har hänt i det förflutna eller som kommer ske i framtiden är utom vår kontroll.

Vill du Komma igång med meditation?

Tycker du meditation verkar intressant och skulle vilja pröva? Jag startar med jämna mellanrum meditationsgrupper och har även ett individellt upplägg för en eller flera personer där jag coachar och mediterar med dig/er under några veckor för att du/ni ska kunna komma igång. Hör av dig för ett förutsättningslöst samtal marie@vagayoga.nu 

Individuell Guidning

Skulle du vilja komma igång och börja meditera mer regelbundet men tycker det är svårt att få till det eller hålla diciplinen? Via Zoom kan jag leda dig in i en ny vana tills du blir mer "självgående", oavsett vart du befinner dig. Låter det spännande ? Hör av dig för ett förutsättningslös samtal marie@vagayoga.nu