40 dagar mot Förändring = meditera dagligen 

Start: 9 augusti - 17 september

Via zoom 


 

Har du till och från tänkt att meditation skulle nog vara bra att göra eller lära sig men inte riktigt kommit till skott ? Har du kanske testat men haft svårt att upprätthålla disciplinen till regelbunden utövande ? Har du kanske testat med tyckte det va jobbigt eller tråkigt så du la av innan du lyckats stilla sinnet ? Eller har du kanske aldrig ens funderat över att meditera ?

Oavsett tidigare erfarenhet eller inte har du nu möjligheten att få uppleva och lära dig hur regelbunden meditation kan stilla sinnet och förbättra alla aspekter av vårt mående och vardag. Nu under slutet av maj/ början av juni kommer jag att starta två kurser, dagtid eller kvällstid,  där man kan välja andnings- eller mantrameditation. Oavsett vad du väljer kommer båda att ge snabbt resultat om du utövar dem dagligen i 40 dagar.

Upplägget:

  • När du anmält dig skickar jag ett dokument med lite ”goda råd och tips” inför de kommande 40 dagarna.
  • De 40 dagarna inleds med en gemensam ”kick- off ” på ca 75 minuter där jag går igenom meditationstekniker och den form du valt.
  • Du avsätter ca: 15 – 20 min/dagligen till att göra meditationen
  • Vi har en sluten FB grupp där du kan ställa frågor, dela med dig av det som pågår just nu osv. som jag kommer gå in dagligen och titta i och besvara ev. frågor
  • Vid 5 tillfällen bjuder jag in till gemensam meditation för att skapa kontulitet under dessa 40 dagar. Beroende på gruppens behov av stöttning kan det också bli oftare.

 

Inhale – Exhale  / Andas In – Andas Ut

40 dagar mot Förändring – Pranayama meditation för att lugna nervsystemet

Pranayama är sanskrit och betyder andningsövningar eller vetenskapen om andning. Andningen reglerar kroppen  på alla plan -  emotionellt, fysiskt, psykiskt och spirituellt. Genom att medvetet göra vår andning djup, jämn och regelbunden hjälper vi kroppen att släppa på spänningar och slappna av. När kroppen släpper på spänningarna ges samtliga organ och system i kroppen möjlighet att fungera som de ska. Ur ett yogiskt perspektiv reglerar vi flödet av prana (livsenergin) i kroppen och kan med hjälp av olika andningstekniker påverka vårt energisystem och hur kroppen fungerar. 

Kick – Off /Startar: tisdag den 9 augusti kl 18.00 - 19.15.  Däremellan kommer vi att ha minst 5 gemensamma meditationstillfällen dag och kvällstid. Sista träffen: 40 dagar senare, lördag 17 september kl.10.00 - 11.30/12.00

Investering: 640 kronor

Gemensamma meditationstillfällena: 

Måndag 15 aug kl. 18.00, Torsdag 25 aug kl. 20.00, Tisdag 30 aug kl. 20.00, Torsdag 8 sep kl. 20.00, Tisdag 13 sep kl. 20.00

Anmäl dig 

 

 

Japa meditation – repetition av ett mantra

40 dagar mot Förändring – Mantrameditation för healing och emotionell balans

Mantra är en kombination av kodat ljud vars vibrationer har en unik effekt på sinnet. En serie ljud som skapats för att stilla tanken, lyfta sinnet och väcker medvetandet genom sin rytmiska repetition. Ett mantra har en viss våglängd, en viss frekvens, som påverkar både kropp och sinne. Kombinationen av ljud, resonans och rytm producerar ett förhöjt medvetande genom sin rytmiska repetition. De är unika på så sätt att när de tänks eller uttalas skapas ett ljud som är helt befriat från en association till något föremål eller känsla.

Kick-Off/Startar: Nästa start kommer att bli i höst. Däremellan kommer vi att ha minst 5 gemensamma meditationstillfällen dag eller kvällstid beroende på vad du anmält dig till. 

Anmäl dig