Ayurvedisk Hälsokonsultation

- mot mer glädje, harmoni och energi i vardagen


 

 

Ayurveda är ett medicinskt system där man INTE behandlar symtomen utan roten till att sjukdomen har eller kommer att manifesteras. Beroende på individens konstruktion  utifrån ett ayurvediskt perspektiv kan t.ex sömnproblem har helt olika grundorsaker och utifrån det finns INTE ett botemedel som kommer att passa alla med sömnproblem. 

En Ayurvedisk Hälsokonsultation passar alla som vill förebygga ohälsa och maximera sitt mående eller som har specifika kroniska eller återkomande symtom som man vill behandla ur ett holistiskt perspektiv. Kan vara symtom där den traditionella vården inte hittar någon diagnos eller där du fått en diagnos.   

Vid en hälsokonsultationen fastställer man vad roten till symtomen som uppleves är och behandlar det med hjälp av livsstilsförändringar, kostråd, örter osv. Oftast är det rätt enkla saker som kan göra en oerhörd förändring i de dagliga måendet. 

Vata, pitta och kapha har olika egenskaper som påverkar kroppen i olika riktningar. När det finns lagom av dem där de ska finnas i kropp och sinne skapar de hälsa och balans, men när det finns för mycket eller för lite leder det till obalans. Och obalans leder, förr eller senare, till sjukdom. Långt innan sjukdom manifestieras har kroppen signalerat på olika sätt att den är i obalans.

Ayurveda handlar mycket om hur man genom sin livstil, medvetenhet och tankemönster kan förebygga obalans i kroppen och sinnet som med tiden kan leda till sjukdom. Hälsa är något individuellt, vi är alla olika och behöver därför olika hälsoråd beroende på vem vi är. 

Läkande krafter jobbar hela tiden i kroppen och om du hjälper din kropp lite på traven ökar du förutsättningar till att hålla livsstilsjukdomar borta. Obalanser som återgärdas tidigt är den bästa hälsoinvestering man kan ge sig själv.

Skillnaden mellan en Ayurvedisk Hälsokonsultation och Holistisk Hälsocoachning

- vilket ska du välja ?

En Ayurvedisk Hälsokonsultation gör man när det finns ett specifikt/ specifika kroniska eller återkomande symtom som man vill behandla ur ett holistiskt perspektiv. Kan vara symtom där den traditionella vården inte hittar någon orsak men det kan också vara livsstilssjukdomar där du fått en diagnos. Vid en konsultation försöker man hitta grundorsaken till obalansen ur ett ayurvediskt perspektiv och använde sig av pulsläsning, tittar på tungan, frågor kring kost och livsstil för att fastställa vilken/vilka doshor som är ur balans. Du får specifika råd utifrån grundorsaken till symtomen med målet att skapa balans i samtliga doshor.

Holistisk Hälsocoachning kan man också göra om det finns ett specifikt/specifika kroniska eller återkommande symtom men generellt kan man säga att hälsocoachning handlar mer om personlig utveckling; fysiskt, psysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. Ur ett yogiskt och ayurvedisk perpektiv hänger allt ihop och påverkar varandra så all form av obalanser kan vara antingen fysiska, psykiska, mentala eller emotionella alt. en blandning som det oftast är. Insomnia t.ex kan ha fysiska, psykiska eller mentala orsaker och behöver därför också åtgärdas utifrån grundorsaken för att skapa långsiktig förändring.

Många som bokar holistisk hälsocoachning har nydligen blivit sjukskrivna av stressrelaterade orsaker och behöver ventilera det som pågår, få guidning  och en översikt över vilken förändring som behövs utifrån "mig". Där är holistisk hälsocoachning oerhört effektivt och upplevs som väldigt positivt.

Boka Ayurvedisk Hälsokonsultation

Vi träffas antingen fysiskt i centrala Västerås eller online digitalt via zoom eller telefon, beroende på vad som passar dig bäst. 

Under en online konsultation via zoom behöver du ha tillgång till internet och en mobil, padda eller dator. Det krävs inga "datakunskaper" och du får en tydlig bruksanvisning hur du loggar in i samband med bokningen. Jag skicka också via mejl en hälsoenkät för dig att fylla i och skicka tillbaka innan vi ses. 

Din investering: En konsultation tar ca 75 - 90 minuter och investeringen är 1 100 kronor inkl. moms för privatpersoner. Är du långtidssjukskriven eller ensamhushåll med sämre ekonomi kan priset rabatteras. Meja mig marie@vagayoga.nu

400 kronor för uppföljning inom 10 veckor. 

Om din arbetsgivare betalar är priset exkl. moms.