Holistisk Hälsocoachning

Ta makten över ditt egna mående!

- Vägen till mer glädje och harmoni i vardagen


 

Har du kommit till en punkt i livet där du känner att du behöver någon form av förändring ?

Glädjen, energin och balansen i de vardagliga livet finns inte där som du önskar och de mesta känns bara som krav eller tristess. Kanske har du testat flera av trenderna kring "må bra och hälsa" som figurerar i media och varit på healing, köpt kristallerna, följt en diet, detoxat och har en hylla full av kosttillskott. Köket har renoverats, nya soffan är på plats, solsemestern var trevlig men trots allt detta känns vardagen lika trist och glädjelös. Yttre stimuli kommer långsiktigt aldrig kunna få bort känslan av tomhet som väldigt många upplever idag utan glädje, energi och harmoni kommer inifrån. För att få det att blomma inifrån och ut behöver man stanna upp, invertera sitt liv och vart man är på väg och bjuda in mer glädje i vardagen. 

När vi träffas inleder vi med ett samtal där vi går igenom en mängd frågor kring levnadsvanor och hur din vardag ser ut. Vart står du idag och vart skulle du vilja vara? Vad är viktigt för dig? Hur vill du må om 1 år, 5 år, 10 år  fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt ? Utifrån det skrädarsyr vi en hälsoplan med hälsoråd anpassade efter vart du befinner dig och dina behov. Råden är oftast enkla men effektiva och kan omfatta kost, dagliga rutiner, mental träning, livsstilsförändringar, yoga, meditation, köksråd, andningsträning och örter.

Varje individ är unik och därför finns det inte ett upplägg med ett resultat av samtalet, utan jag möter upp där du befinner dig och utifrån den kunskap du besitter. Du kan vara allt från nybörjare inom den holistiska synsättet till terapeut av något slag, yogalärare eller ayurvedisk hälsorådgivare. 

Resultatet av samtalet kommer att skilja sig åt beroende på vart i förändringsprocessen du befinner dig och ibland kan det behövas flera återbesök.

1. Du har redan rätt bra självkännedom och insikt över vilka vanor som behöver förändras och behöver hjälp att strukturerar upp HUR du ska komma dit. Vi gör en konkret hälsoplan som kan omfatta dagliga rutiner, diet, örter, meditation, yoga, göra mer roliga saker, hur du ska strukturera upp vardagen för bättre balans. Det kan också handla om hur du ska frigöra tid för att införa nya rutiner och mer glädje i livet.

2. Du vet att du behöver en förändring men behöver hjälp att strukturera upp VAD som behöver förändras och HUR det kan förändras.

3. Du vet bara att du är trött på att må som du gör och måste ha/göra en förändring. 

4. Du är långtidsjukskriven för utmattning eller utbrändhet och vill ta ansvar för ditt mående.

 

Skillnaden mellan Holistisk Hälsocoachning och en Ayurvedisk Hälsokonsultation - vilket ska du välja ?

En Ayurvedisk Hälsokonsultation gör man när det finns ett specifikt/ specifika kroniska eller återkomande symtom som man vill behandla ur ett holistiskt perspektiv. Kan vara symtom där den traditionella vården inte hittar någon orsak men det kan också vara livsstilssjukdomar där du fått en diagnos. Vid en konsultation försöker man hitta grundorsaken till obalansen ur ett ayurvediskt perspektiv och använde sig av pulsläsning, tittar på tungan, frågor kring kost och livsstil för att fastställa vilken/vilka doshor som är ur balans. Du får specifika råd utifrån grundorsaken till symtomen med målet att skapa balans i samtliga doshor.

Holistisk Hälsocoachning kan man också göra om det finns ett specifikt/specifika kroniska eller återkommande symtom men generellt kan man säga att hälsocoachning handlar mer om personlig utveckling; fysiskt, psysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. Ur ett yogiskt och ayurvedisk perpektiv hänger allt ihop och påverkar varandra så all form av obalanser kan vara antingen fysiska, psykiska, mentala eller emotionella eller en blandning, vilket det också oftast är. 

Många som bokar holistisk hälsocoachning har nydligen blivit sjukskrivna av stressrelaterade orsaker och behöver ventilera det som pågår, få guidning  och en översikt över vilken förändring som behövs utifrån "mig". Där är holistisk hälsocoachning oerhört effektivt och upplevs som väldigt positivt.

Boka Holistisk  Hälsocoachning

Vi träffas antingen fysiskt i centrala Västerås eller  online digitalt via zoom eller telefon, beroende på vad som passar dig bäst. 

Under en online konsultation via zoom behöver du ha tillgång till internet och en mobil, padda eller dator.

Jag skicka också via mejl en hälsoenkät för dig att fylla i och skicka tillbaka innan vi ses. 

Din investering: En konsultation tar ca 90 minuter och investeringen är 1 100 kronor inkl. moms för privatpersoner. Är du långtidssjukskriven eller ensamhushåll med sämre ekonomi är priset rabatterat. Meja mig marie@vagayoga.nu 

400  kronor för uppföljning inom 10 veckor. 

Om din arbetsgivare betalar är priset exkl. moms.

Boka tid