Workshop i Västerås 

Vilka energier; Vata, Pitta, Kapha återspeglas i dig ? 

Vilken är din grundkonstruktion ? 

________________________________________________________________

Enligt Ayurveda består allt i vår värld av tre livsenergier, vilka i sin tur består av fem element: rymd, luft, eld, vatten och jord. Vata, Pitta, Kapha, som med ett samlingsnamn kallas för doshor finns i hela vår tillvaro, i våra kroppar och även som yttre påverkan. Årstiderna, dygnet, vår livscykel, vår mestrationscykel, våra organ - alla domineras de av någon av doshorna i ett flöde. 

Precis som det mesta i naturen skiljer sig åt i egenskaper, skiljer sig även vi människor från varandra. Rent fysiskt ser vi olika ut, vissa är långa, andra korta, vissa är tunga och stabila, andra tunna och bräckliga. Det finns även skillnader i hur vi fungerar mentalt och emotionellt. En del personer har ett snabbt och rörligt sinne med massor av tankar och idéer, andra behöver tid på sig för att grunna på saken och så småningom komma fram till ett beslut. Ayurveda skulle säga att dessa olikheter beror på vilken ”dosha” eller kroppstyp som är dominant i konstitutionen. Den personliga konstitutionen är något som skapas vid befruktningstillfället och vi föds med. Vår speciella sammansättning av doshorna bär vi sedan med oss genom hela livet med allt vad det innebär av styrkor och svagheter. 

Den unika konstellationen av de tre doshorna hos varje människa är som ett fingeravtryck – det finns inte två exakt likadana uppsättningar. Detta ”fingeravtryck” är också vårt balanstillstånd, det vill säga vi mår som bäst när förhållandet mellan vata, pitta och kapha befinner sig i samma läge som den kombination vi skapades med. Om vi hyfsat förstår vår grundkonstruktion kommer vi också veta vad som behöver balanseras och ev. undvikas vid vissa tillfällen för att inte ohälsa ska utvecklas. Vi kan också bättre förstå utifrån dosha varför vi får vissa återkommande symtom som huvudvärk, oro, hudutslag, sömnproblem, känslan av frustration, ångest, energilöshet osv. 

Lördag den 13 maj, kl. 13.00 - 16.00 på Shanti yogastudio i Västerås 

Under denna eftermiddag kommer vi ägna oss åt en grundlig genomgång av hur du känner igen Vata, Pitta och Kapha i din konstruktion eller människor i din omgivning. 

  • Redan under graviditeten 
  • Barndomen 
  • Tonåren
  • Vuxenlivet

Hur de visar sig när de är i balans resp. obalans genom livet.  Hur man beroende på sin unika sammansättning av doshorna reagerar i olika situationer i balans/obalans, karakteristisk personlighetsdrag i balans/obalans, vad vi utifrån doshor behöver lära oss för att utvecklas och inte stagnera i beteenden och vanor. 

Ayurveda menar att vår hälsa och vårt välbefinnande påverkas av vår omgivning, våra relationer, vår kropp, vårt sinne, våra tankar och vårt medvetande. Ytterst handlar balans och obalans om vårt förhållande till hela livet. Ayurveda syftar till att bistå oss i vår balans i relation till oss själva och en harmonisk, empatisk relation till livet i sin helhet. 

När: Lördag 13 maj, kl. 13.00 - 16.00 med fika.

Vart: Shanti yogastudio, Fallhammargatan 1, Västerås

Investering: 340 kronor