Hur en övning är sammansatt

 


 

Hur en övning är sammansatt:

Inom kundaliniyoga är den enskilda yogaövningen uppbyggd av fem grundmoment som i olika variationer ständigt återkommer.

  • Två av momenten är Fysiska: Ställning och Rörelse.
  • Två är mentala tekniker: Fokuspunkt och Mantra
  • Ett är en sammanlänkande moment, som är både fysiskt och mentalt till sin natur: Andningen.

1. Ställning

En specifik och noga angiven utgångsställning (sitta, stå, ligga, på alla fyra m.fl.) ingår alltid, inkluderande hur du ska hålla nacken, hand- och fingerställningar (mudras) osv.

2. Rörelse

Ett litet fåtal av Kundaliyogans övningar är statiska. Normalt sett ingår alltid rörelse i en övning, där du på olika sätt sträcker och vrider på kroppen, vilket påverkar muskler, nervsystem, inre organ, endokrina körtlar m.m.

3. Andning

Andningen är central i Yogan. Andningen som är fysisk, syresätter din kropp, mental då den påverkar hur du känner dig och hur du mår. Andningen är det som binder samman kropp och sinne. Alla yogiska andetag är medvetna andetag.

De två vanligaste andningsteknikerna är Långa djupa andetag och Eldandning. Det långa djupa andetaget innebär att du andas in genom näsan, spänner ut magen, vidgar bröstkorgen och höjer nyckelbenen. Sedan andas du ut genom näsan, nyckelbenen sjunker, bröstkorgen sjunker ihop och magen går tillbaka in igen. Vid eldandning andas du korta snabba andetag genom näsan där enbart magen rör sig ut och in i takt, en till tre gånger per sekund. 

4. Fokus

För att ta kontroll över och stilla sinnet använder yogan olika sätt att styra tanken och uppmärksamheten. I Kundaliniyoga får du alltid en specifik fokuspunkt. Står inget annat i passet är det alltid 3:e ögat som är fokus. Under slutna ögonlock vänder du blicken uppåt, in i pannan och fokuserar en punkt mellan ögonbrynen och håller den där så långa stunder i taget som du förmår genom hela passet. En annan vanlig fokuspunkt är nästippen där du med halvöppna ögon kisar mot nästippen.

5. Mantra

För att få fullständig kontroll över tankarna ger du sinnet en tanke att tänka, ett mantra. Ibland får du specifika mantran till vissa övningar men annars är mantrat SAT NAM det du alltid använder, både under övning och i vila. Tänk SAT på in- och NAM på utandning.

Mantrat betyder: Jag är sann eller Sanning är min identitet.

6. Rotlås

Vanligtvis avslutas varje övning med ett Rotlås. Antingen på inandning eller på utandning. Rotlåset är en kraftfull muskelkontraktion i nedre delen av bålen. Knip ihop anusmuskeln, håll den. Dra sedan muskulärt upp urinvägstrakten och håll båda tillsammans. Avsluta genom att också dra naveln in mot ryggraden och håll alla tre kontraktioner som en enhet under 5-15 sekunder. Rotlåset integrerar effekterna av övningen och frigör flödet av kundalinienergi i kroppen.