FEM elementen 

 


 

LÄRAN OM DE FEM ELEMENTEN

Grundtanken bakom Ayurveda och Yoga är läran om att allt hänger ihop och har en rytm och lever man mot sin naturliga rytm kommer man i obalans. Allt i livet består av någon eller flera av elementen som är fem till antalet. Dessa element är rymd, luft, eld, vatten  och jord. Vackra metaforer som beskriver komplicerade processer i vår kropp, sinne och omgivning.

 • Rymd/Ether som är ihålligt, lätt och tomt.
 • Luft som är flyktigt, lätt och föränderligt.
 • Eld som är varmt, hett och förbränner.
 • Vatten som är fylligt, vätskande och tvättar rent.
 • Jord som är kompakt, stilla och stabilt. 

Elementen ser vi oftast inte men de har olika egenskaper som vi kan upptäcka runt omkring oss. En yta kan vara antingen sträv eller slät, en väderlek är kall eller varm och ett material kan vara antingen fast eller i flytande form. Eftersom allt består av dessa fem element i olika sammansättningar består också vi människor av dem. Det unika med ayurvedan är att man uppmärksammar att dessa fem element bildar tre doshor.  De som först beskrev världen med hjälp av ayurveda kombinerade de fem elementen två och två till tre doschor, Vata, Pitta och Kapha. Doshorna är inte statiska som elementen utan rörliga. De styr tillväxt och nedbrytning i alla fysiologiska och psykologiska processer i allt levande. En individs egenskaper, oavsett om det är en människa, en växt eller ett djur, kan beskrivas utifrån dessa tre rörliga krafter, doshor. Allt som existerar kan beskrivas med hjälp av en eller två doshor eller i sällsynta fall alla tre. Vata, Pitta och Kapha råder dessutom över olika funktioner i kroppen och psyket. 

De tre doshor

Hur de fem elementen förenar sig:

 • Luft och rymd/ether - Vata
 • Eld och vatten - Pitta
 • Vatten och jord - Kapha

Vi består alla av dessa doshor i olika stora proportioner. Deras kombinationer kan se ut hur som helst, då vi alla är olika. Inget är bättre eller sämre än det andra, det gäller bara att kunna balansera sig själv utifrån sina förutsättningar.

Obalans enligt ayurveda

Var och en av oss föds med en helt unik sammansättning av elementen, en del har mera eld i sin konstruktion och andra mera luft osv.  Beroende på vilken/vilka doshor som är dominerande kommer vi vara olika känslig genom livet för stress, kyla, värme, olika livsmedel osv. Obalanser i kropp eller sinnet uppstå när det blir ett överskott av en dosha, vilket leder till olika symtom som om de inte rättas till med tiden blir sjukdomar. Det kan vara lättare besvär så som sömnsvårigheter, hudutslag, humörsvängningar, huvudvärk, magvärk, ont i någon led, oro, ångest osv. Ju mer denna obalans manifesteras desto värre blir besvären och det blir också svårare att bota/komma till rätta med. Ju mer uppmärksam man är på ev. obalanser och rättar till dem, ju större blir möjligheten att man får leva i en frisk kropp och slipper svåra sjukdomar.

Grundtankar inom Ayurveda:

 • Människa är en del av naturen och påverkas av årstider, väder, tid på dygnet osv.
 • Människan består av naturens fem element, som delas in i tre doshor: vata (luft och rymd), pitta (eld) och kapha (jord och vatten)
 • Varje individ har sin egen unika sammansättning av vata, pitta och kapha, och därmed speciella förutsättningar och behov
 • Full hälsa har vi när kropp, själ och ande är i harmoni med varandra och när samspelet med omgivningen är naturligt, friktionsfritt och kärleksfullt
 • Sjukdom uppkommer då balansen i doshorna störs. Orsaken kan vara fysisk, mental, känslomässig eller andlig. Det kan även finnas en genetisk orsak till att visa sjukdomar uppstår.
 • Ayurveda, till skillnad mot yoga, är inget "moraliskt system" så det finns inga förbud. Det som kan vara medicin för en, kan vara gift för en annan eftersom vi hela tiden är i ett flöde.